Reklamace

Zde naleznete ke stažení Formulář pro zahájení reklamace

 

Adresát: Terra kachle s.r.o., Klenčí pod Čerchovem 244 , 34534 Klenčí pod Čerchovem

Uplatnění reklamace

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

Datum:

Podpis:

Datum uzavření Smlouvy:

Jméno a příjmení:

Adresa:

E-mailová adresa:

Zboží, které je reklamováno:

Popis vad Zboží:

Navrhovaný způsob pro

vyřízení reklamace: