Reklamace

REKLAMACE


Ohlášení reklamace zboží provede zákazník elektronickou poštou na adrese info@terrakachle.cz  a zároveň písemnou formou na  adresu  prodejny: Terra kachle s.r.o., Spálená 157, 344 01 Domažlice.
K reklamaci je nutné využít  reklamační formulář (ke stažení najdete ZDE), ve kterém doplní nutné identifikační údaje, popíše reklamovanou závadu a přiloží doklad o koupi zboží a vyplněný záruční list (pokud u zboží existuje).

Zákazník rovněž může reklamaci uplatnit a případně reklamované zboží osobně přinést do provozovny dodavatele spolu s nutnými doklady k reklamaci (viz výše). Při nedodání patřičných dokumentů pro identifikaci zákazníka a zboží nebude reklamace přijata a reklamační řízení nebude zahájeno!!

Reklamace krbových vložek a krbových kamen bude řešena dle druhu závady na základě posouzení výrobcem zasláním náhradních dílů, výměnou dílů nebo opravou u zákazníka.

Dodavatel bude zákazníka informovat o postupu vyřizování reklamace do 5 pracovních dnů telefonicky nebo e-mailem. Termín vyřízení reklamace po jejím přijetí je 30 dní.